Візит керівництва компанії Веолія Україна на ТЕС у м.Печ, Угорщина

11 червня відбувся візит Керівництва компанії Веолія Україна на теплову електростанцію, яка працює на біомасі, в місті Печ (Pécs), Угорщина.

11 червня відбувся візит Керівництва компанії "Веолія Україна" на теплову електростанцію, яка працює на біомасі, в місті Печ (Pécs), Угорщина.
В чому унікальність цього об’єкта? Це найперша переоснащена ТЕС такої потужності (70 MВ тепла и 35 MВ електроенергії) в регіоні Центральної та Східної Європи, яка виробляє тепло та електроенергію, спалюючи солому, стебло кукурудзи і деревину(тріску) замість звичайного газу та вугілля. 
Заміна традиційних видів палива на більш екологічні варіанти дозволила не тільки зменшити витрати, пов'язані з централізованим теплопостачанням, але і посприяти збереженню навколишнього середовища - така технологія допомагає щорічно скорочувати 150 000 т викидів СО2 в атмосферу.
Наразі станція постачає близько 20% від загального обсягу виробництва електроенергії на основі відновлюваних джерел енергії в Угорщині і покриває 60% потреб місцевості у теплопостачанні.
Подальший розвиток відновлювальної енергетики в країні та перетворення міста Печ на найбільшу в Європі «зелену» когенераційну мережу теплопостачання є одними з пріоритетних завдань Стратегії національного розвитку енергетичної сфери Угорщини.