resourcing the world - slide
Світовий лідер у галузі поводження з навколишнім середовищем

Water
Глобальне управління водним циклом: виробництво та розподіл питної води, збір та очищення стічних вод

20 UA
Комплексний підхід до вирішення екологічних питань

Energy
Енергоефективність, ефективне управління системами опалення та кондиціювання, виробництво зеленої енергії

resourcing the world - slide
Світовий лідер у галузі поводження з навколишнім середовищем

Waste
Повний життєвий цикл відходів, від їх збирання до переробки, з метою отримання вторинної сировини чи енергії

Energy
Енергоефективність, ефективне управління системами опалення та кондиціювання, виробництво зеленої енергії